Behandelinformatie

Speltherapie

WAT IS SPELTHERAPIE

Speltherapie is psychotherapie door middel van spel, voor kinderen van ongeveer 3 tot 12 jaar. Voor kinderen met een LVB ook ouder dan 12 jaar.

Bij Speelruimte vindt deze therapie plaats in een spelkamer, waar het kind veel vrijheid krijgt om met allerlei expressiemateriaal en speelgoed te spelen. Zo kan de therapeut zien wat het kind bezig houdt en het kind helpen zijn emoties uit te spelen, te beleven en te verwerken. De therapeut volgt het kind in zijn spel, brengt onder woorden wat er gebeurt en speelt mee.

Het theoretische en praktische uitgangspunt voor Speltherapie is cliënt-gericht kinderpsychotherapie. Centraal staat dat het kind zichzelf mag zijn en zich veilig kan voelen om zijn eigenheid te ervaren. De therapeut werkt empathisch en responsief en biedt het kind de gelegenheid om nieuw gedrag te oefenen in een veilige situatie.

WAAROM SPELTHERAPIE

Spel is de belangrijkste uitingsvorm van een kind. Maar soms zit een kind ergens mee in de knoop en lukt het hem niet om daar al spelend en op eigen kracht uit te komen. Dan nodigt spelen binnen een neutrale en veilige relatie het kind uit tot expressie en beleving.

Door middel van sensopatisch spel, verhalen vertellen, tekenen, schrijven of fantasie- en rollenspel kan een gebeurtenis steeds opnieuw worden nagespeeld, en in een latere fase, ook in het spel verwerkt worden. De therapeut helpt het kind om dit proces te ervaren en te verdiepen.

VOOR WIE              

Deze kindertherapie vorm is geschikt voor

 • verstoringen de sociaal emotionele ontwikkeling.
 • faalangst, weinig zelfvertrouwen of een negatief zelfbeeld.
 • echtscheiding,  verlies, of bij traumatische gebeurtenissen.
 • adoptie of ziekenhuisopname.
 • wanneer een broer of zus langdurig ziek is, of speciale aandacht nodig heeft.
 • angstig zijn of teruggetrokken gedrag vertonen, moeite om contact aan te gaan. 
 • slaapproblemen, moeite met school, gepest worden.
 • externaliserend gedrag zoals hyperactiviteit, agressie of opstandigheid.
 • lichte autistische stoornissen of lichte verstandelijke beperkingen, met moeite om emoties als boosheid, angst of verdriet te uiten of begrijpen.

Ook voor

 • kinderen die niet zelf tot spel kunnen komen.
 • Kinderen en ouders die samenspel kunnen gebruiken ter bevordering van de wederzijdse hechting of ter bevordering van de spelkwaliteiten van het kind.

Spelbegeleiding

september 022Vanuit Speelruimte Speltherapie geef ik ook spelbegeleiding en samenspelbegeleiding aan kinderen die niet zelf tot spel kunnen komen, en/of aan kinderen en ouders die het samenspel kunnen gebruiken ter bevordering van de hechting tussen kind en ouder of  ter bevordering van de spel kwaliteiten van het kind.

Voor kinderen vanaf 3 tot 12 jaar of vanuit een LVB of andere handicap ook ouder dan 12 jaar.

Een spelbegeleiding sessie met de speltherapeut duurt gemiddeld 45 minuten. Voorafgaande aan de spelbegeleiding wordt er 2x geobserveerd. Aan de hand van deze observaties wordt een spelplan opgesteld waarin de doelstelling en strategie worden bepaald. 

Ik werk in de Speelruimte, of bij het kind thuis aan de hand van een spelplan.  Ouders/verzorgers worden bijbetrokken.

Via oudergesprekken wordt het spelplan gezet, verduidelijkt en geëvalueerd. Ik werkt ook met de methodes Theraplay en Floortime.