Praktijkfolder

Praktijkfolder Speelruimte Speltherapie & Spelbegeleiding


Speelruimte Speltherapie & Spelbegeleiding

Roemer Visscherstr. 37
6824 MV Arnhem
Telefoon: 0647177574

AGB-code: 90-048407 AGB-Praktijk: 90-056965 Registraties:RBCZ 209175R SRVB 108349 SKJ100010565

KvK-nummer: 56165021

speelruimte37.praktijkinfo.nl

E-mail: speelruimte@online.nl


Ambulante Zorg

Speelruimte kan het zorgaanbod bij scholen vergroten, en meer kinderen ondersteunen die een stagnatie in hun sociale ontwikkeling doormaken: Speltherapie en spelbegeleiding thuis, of op school of opvang aan kinderen en jongeren met een beperking.

Ambulante Zorg

Speelruimte werkt graag samen met basisscholen; basisscholen voor speciaal onderwijs; kinderdagverblijven; peuterspeelzalen; en buitenschoolse opvang. 

De speltherapeut neemt koffers met speelgoed mee, en kan ook gebruik maken van  speelgoed dat voorhanden is. Speltherapie vraagt om een aparte kamer. Meer informatie over speltherapie is te vinden bij de Behandelinformatie pagina.

Er is samenwerking met de groeps- of leerkracht van een kind. De therapeut maakt een verslag van het therapeutische proces en bespreekt dat met de ouders en met de groeps- of de leerkracht gedurende de therapie. (wanneer er schriftelijk toestemming voor is)

Spelbegeleiding kan gebeuren in de groepsruimte, of thuis in de woonkamer. Thuis is beter geschikt voor jongere kinderen.

Spelbegeleiding op de groep: Bij deze trajecten ligt de nadruk meer op directe begeleiding van kind in relatie tot andere kinderen.

– stimulering en begeleiding van het kind

– deskundigheidsbevordering van de medewerkers op het kindercentrum;

- gedurende een vaste periode met een afgesproken frequentie geboden wordt. 

Sandplay en Spelobservatie

Speltherapeuten gebruiken Sandplay voor observatie en contact maken met onbewuste krachten van het kind. In 2016 heb ik de post-hbo opleiding Spelobservatie en Sandplay gedaan bij Rino Utrecht. In Speelruimte worden zand en miniaturen altijd gebruikt voor spel en spelobservaties. Dat past bij de Speltherapie opleiding die ik heb gemaakt in 2005-2007. Het is fijn om 10 jaar later nog een extra opleiding erbij te hebben en op die manier in contact te komen met meerdere aspecten van mijn cliënten. Ook voor volwassen en ouders geef ik Spelobservatie via Tekenen en Sandplay.

Inhoud van de opleiding bij Rino Utrecht anno 2016

 

  • de ontwikkeling en betekenis van allerlei soorten spel en tekeningen
  • leren een symbolische betekenis te vinden van een object, een figuur of beeld, aan de hand van een specifieke methode gebaseerd op de Freudiaanse en Jungiaanse theorie
  • herkennen van signalen in tekeningen en spel die kunnen wijzen op een trauma, conflict, probleem, gedrag- of ontwikkelingsstoornis
  • theorie en praktijk van verschillende methoden van zandspel, zoals Sandplay en Sandtray therapie (Er wordt duidelijk gemaakt welke methode geschikt is voor individuele therapie en welke voor groepjes van kinderen. Hoe een collectie miniaturen eruit kan zien, welk soort zand en zandbakken en hoe een sessie met zandspel verloopt)
  • basisconcepten van de Jungiaanse Sandplay theorie; het voorkomen en het belang van archetypen in een Sandplay proces; het maken en ervaren van een persoonlijk en gezamenlijk zandbeeldcasusvoorbeeld Sandplay therapie met een kind

Werkwijze

IN DE SPELKAMER

De therapeutische sessie is individueel, duurt 45 minuten, een keer per week. In de spelkamer is er materiaal voor elke leeftijd, ontwikkelingsfase en belevingsniveau. Zandbak, gezelschapspelletjes, Lego, Playmobil, knutselmateriaal, etc.

De speltherapeute zal een non-directieve houding aannemen. Dit houdt in dat de therapeut het kind volgt in zijn of haar spel. 

Het kind mag in de speelkamer zeggen wat het wil spelen en hoe het wil spelen. Ook mag het kind aangeven of het alleen of juist samen wil spelen. De speltherapeutische relatie werkt versterkend op de band van het kind met ouders of verzorgers.

De duur van de therapie kan niet precies van te voren bepaald worden. Bij minder complexe problemen kunnen twaalf sessies voldoende zijn.

PROCEDURE

In het intakegesprek met de ouders of opvoeders wordt een eerste indruk gevormd van problematiek, klachten en hulpvraag.

Dit gesprek duurt ongeveer een uur. We gaan verder in op de hulpvraag van uw kind, de mogelijkheden van speltherapie, en u kunt de ruimte en het materiaal van de Speelruimte bekijken.

Gewoonlijk volgt dan een serie spelobservatie sessies met het aangemelde kind om de juist speldiagnostiek te stellen.

Hierna wordt in overleg met ouders/verzorgers de indicatie voor de behandeling gesteld, of eventueel een andere advies gegeven. Spelobservaties hebben al een therapeutische effect op het kind.

OUDERBEGELEIDING

Oudergesprekken zijn een onderdeel van het therapeutische proces.

Samen met de ouders kijkt de therapeut naar de ontwikkeling van het kind en naar de effecten van de therapie op het hele gezin.

Er wordt ook gewerkt met pedagogische advies voor de thuis situatie. Na 4 à 5 spelsessies volgt er een overleg met de ouders over de voortgang.

Na 10 spelsessies volgt er overleg met de ouders over het al dan niet beeindigen van de therapie. De therapie beïndigt altijd met een evaluatiegesprek.

Voor Kinderen

 

handpoppen

WAAROM JE NAAR SPEELRUIMTE SPELTHERAPIE KOMT

Soms is er iets naars gebeurd. Dat maakt je verdrietig, of je voelt je alleen. Je bent al een tijdje bang of boos maar je weet eigenlijk niet waarom. Soms wordt je gepest of hebt steeds ruzie, thuis of met je vriendjes. Of je ouders zijn gaan scheiden of er is iemand doodgegaan.

Je moet er wel steeds aan denken en je kunt er niet van slapen. Misschien wil je er wel over je gevoelens vertellen, maar weet je niet aan wie. Of misschien wil je het tegen niemand zeggen. Misschien weten je ouders of verzorgers wel wat er aan de hand met je is, en willen jou helpen. En dan ga je naar speltherapie.

kasteel+ridders

WAT IS SPELTHERAPIE

Bij speltherapie mag je elke week 45 minuten spelen in de Spelkamer. Je mag overal mee spelen. En als je nergens zin in hebt, mag dat ook. Er zijn gezelschapspelletjes, verkleedkleren, een zandtafel, een kasteel met ridders, draken, prinsessen, en een winkeltje.

En ook poppenhuizen, handpoppen, auto's, dieren, een keukentje met toebehoren, verf, klei, knuffels, enzo. Je kan met lego's, en duplo's iets bouwen, en ermee spelen met poppetjes, of je kan knutselen en met playmobiel of de trein spelen. Je mag alleen spelen, of samen met de speltherapeute.

DE SPELTHERAPEUT

R+Yhuis

De speltherapeut is een helper. Iemand met warme belangstelling. Wat jij speelt in de Speelruimte vindt zij belangrijk. Ze speelt graag met je mee als je dat wilt. Bij voorbeeld tafelspelletjes doen, een hut bouwen, tekenen, lezen, verhalen vertellen of schrijven. Of wat je maar wilt spelen.

SPELTHERAPIE HELPT

Als je een tijdje naar speltherapie bent geweest, ga je je beter voelen. Je bent niet meer zo verdrietig, boos of bang. Want speltherapie helpt. Je krijgt veiligheid en ruimte om jezelf te zijn. Het is fijn als je leert jezelf beter kennen en merkt dat de anderen je begrijpen.

Speltherapeut

Mijn naam is Rosicler Taffari, ik ben speltherapeut, geboren in Brazilië, getrouwd, moeder van 2 adoptief kinderen uit China. Hun adoptie bracht me veel begrip en kennis rondom traumaverwerking en hechtingsproblematiek. De band tussen ouder en kind is de veilige haven voor een kind om zijn gevoelens te ervaren en zichzelf te zijn.

Al 25 jaar werk ik met kinderen van verschillende achtergronden. Ik geniet ervan om te zien hoe in elk van hen de kracht schuilt om alles uit het leven te halen en te overwinnen. Sinds 2012 heb ik Speelruimte Speltherapie gestart. Ik ben in het bezit van een auto en kom ook langs de clienten als er behoefte aan is.

In 2007 studeerde ik Post HBO - Speltherapie af bij de Hogeschool InHolland. Ik heb deze studie gevolgd om kinderen met ontwikkelingsachterstand of -stoornissen, of kinderen die iets traumatisch hebben meegemaakt te kunnen steunen. In 2016 heb ik de Post-habo opleiding Spelobservatie en Sandplay bij Rino Utrecht gedaan. Sandplay - Sandtray zijn belangrijke elementen binnen Speelruimte en deze opleiding was een welkom opfrisser.

Verder studeerde ik Drama en Theater Pedagogiek af in 1989 aan de Universiteit van São Paulo. Daarna verhuisde ik naar Amsterdam. Daar heb ik 13 jaar o.a. gewerkt in verschillende instellingen voor kinderopvang, buurthuizen en theatergroepen.

Van 1993 tot 2004 heb ik met Helmert Woudenberg en zijn Studio 5 gewerkt in verschillende producties in de Kleine Zaal van de Stadsschouwburg van Amsterdam. Voor Studio 5 heb ik ook als mediation actrice gewerkt bij trainingen in middelbarescholen.

Pedagogiek heb ik gestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam tussen 1998 en 2001.

Ouderbegeleiding is een belangrijk deel van het therapeuthische proces. In 2015 heb ik HBO Psychossociale Basiskennis bij Con Amore gedaan. Om ouderbegeleiding op een oplossingsgericht manier te kunnen onderbouwen. 

Daarnaast heb ik verschillende cursussen kinderpsychologie en therapie, dans, mime, theater, mediation, creativiteit, yoga en meditatie, spelbegeleiding, ouderbegeleiding en sprookjes analyse gevolgd. Je mag mijn curriculum aanvragen als je wil.

Wat mijn talenten betreft ben ik een creatief en sensitief persoon die van spelen houdt, en die vele technieken van rollenspel, improvisatie, dans, yoga, beeldcommunicatie kent. Ik begrijp de taal van kinderen, kan me goed in hun belevenissen inleven, en goed omgaan met kinderen met lichamelijke en verstandelijke beperkingen.

Talen: Nederlands, Portugees, Engels, Italiaans en, evt. Spaans

Rosicler Taffari, Speltherapeute

Klachteprocedure

Speelruimte is aangesloten aan de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten, sinds 2007.

Als er een klacht ontstaat bespreekt het graag eerste met mij. Mocht dat niet tot tevredenheid leiden kunt u contact maken met de Vereniging via de site van de FVB, hieronder.

Ik werk volgens de Richtlijn Zelfstandig gevestigd speltherapeut, het beroepsprofiel en de beroepscode van de Federatie van Vaktherapeuten waar de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten is aangesloten.

De FVB hanteert een klachtenprocedure via NIBIG. 

Zie voor meer informatie: https://www.vaktherapie.nl klik op kwaliteit en op klachten

 Speelruimte heeft een Wkkgz-registratie en een persoonlijke NIBIG-account. NIBIG regelt o.a dat 

  • Speelruimte is aangesloten bij Geschilleninstantie Zorggeschil (art. 18 Wkkgz)
  • Speelruimte beschikt over een klachtenprocedure (art. 13 Wkkgz)
  • Speelruimte beschikt op afroepbasis over een klachtenfunctionaris via Quasir (art. 15 Wkkgz)

Labrynth