Praktijkinformatie

Speltherapie, Spelbegeleiding en Ambulante Zorg worden gegeven op maandag, dinsdag, donderdag en van 8:30 uur tot 15:00 uur. Woensdag van 8:30 uur tot 12:00 uur. 

Alleen in overleg kunt u een afspraak maken voor intakegesprekken en ouderbegeleiding, na schooltijd.

SPELTHERAPIE

Afspraken maken voor Speltherapie kan via telefoon. 

Bij geen gehoor spreekt u uw naam en boodschaap in. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Via het contactformulier kan dat ook. Dan komt uw bericht direct in de mailbox van Speelruimte.

Een aanmelding voor Speltherapie is mogelijk vanuit de ouders zelf, of na verwijzing door de gemeentelijke zorgteams, door de huisarts, kinderarts en gezinsvoogd.

Scholen en kinderopvang kunnen ook, in overleg met de ouders of verzorgers, een leerling bij Speelruimte aanmelden.

Samenwerking :PSYCHOTHERAPIE

Soms is er misschien meer nodig dan ik kan bieden. Ik werk nauw samen met een klinisch- / kinder en jeugdpsycholoog, mr. Frans Joris Esmeijer, die aanvullende specialistische diagnostiek en behandelingen kan uitvoeren.

Aanmelden voor de heer Esmeijer is mogelijk via zijn website Psychotherapiepraktijkvelp.nl Ook dit kan via het contactformulier in deze website. U ontvangt zo snel mogelijk een reactie.

Opzeggen

Kunt u om welke reden dan ook niet komen op een afspraak? We stellen het op prijs dat u ons tijdig meldt.

Zonder afzegging wordt de helft van het geldende tarief voor de afspraak in rekening gebracht. Deze wordt niet door de gemeente of verzekering vergoed.