Ambulante Zorg

Speelruimte kan het zorgaanbod bij scholen vergroten, en meer kinderen ondersteunen die een stagnatie in hun sociale ontwikkeling doormaken: Speltherapie en spelbegeleiding thuis, of op school of opvang aan kinderen en jongeren met een beperking.

Ambulante Zorg

Speelruimte werkt graag samen met basisscholen; basisscholen voor speciaal onderwijs; kinderdagverblijven; peuterspeelzalen; en buitenschoolse opvang. 

De speltherapeut neemt koffers met speelgoed mee, en kan ook gebruik maken van  speelgoed dat voorhanden is. Speltherapie vraagt om een aparte kamer. Meer informatie over speltherapie is te vinden bij de Behandelinformatie pagina.

Er is samenwerking met de groeps- of leerkracht van een kind. De therapeut maakt een verslag van het therapeutische proces en bespreekt dat met de ouders en met de groeps- of de leerkracht gedurende de therapie. (wanneer er schriftelijk toestemming voor is)

Spelbegeleiding kan gebeuren in de groepsruimte, of thuis in de woonkamer. Thuis is beter geschikt voor jongere kinderen.

Spelbegeleiding op de groep: Bij deze trajecten ligt de nadruk meer op directe begeleiding van kind in relatie tot andere kinderen.

– stimulering en begeleiding van het kind

– deskundigheidsbevordering van de medewerkers op het kindercentrum;

- gedurende een vaste periode met een afgesproken frequentie geboden wordt.