Werkwijze

IN DE SPELKAMER

De therapeutische sessie is individueel, duurt 45 minuten, een keer per week. In de spelkamer is er materiaal voor elke leeftijd, ontwikkelingsfase en belevingsniveau. Zandbak, gezelschapspelletjes, Lego, Playmobil, knutselmateriaal, etc.

De speltherapeute zal een non-directieve houding aannemen. Dit houdt in dat de therapeut het kind volgt in zijn of haar spel. 

Het kind mag in de speelkamer zeggen wat het wil spelen en hoe het wil spelen. Ook mag het kind aangeven of het alleen of juist samen wil spelen. De speltherapeutische relatie werkt versterkend op de band van het kind met ouders of verzorgers.

De duur van de therapie kan niet precies van te voren bepaald worden. Bij minder complexe problemen kunnen twaalf sessies voldoende zijn.

PROCEDURE

In het intakegesprek met de ouders of opvoeders wordt een eerste indruk gevormd van problematiek, klachten en hulpvraag.

Dit gesprek duurt ongeveer een uur. We gaan verder in op de hulpvraag van uw kind, de mogelijkheden van speltherapie, en u kunt de ruimte en het materiaal van de Speelruimte bekijken.

Gewoonlijk volgt dan een serie spelobservatie sessies met het aangemelde kind om de juist speldiagnostiek te stellen.

Hierna wordt in overleg met ouders/verzorgers de indicatie voor de behandeling gesteld, of eventueel een andere advies gegeven. Spelobservaties hebben al een therapeutische effect op het kind.

OUDERBEGELEIDING

Oudergesprekken zijn een onderdeel van het therapeutische proces.

Samen met de ouders kijkt de therapeut naar de ontwikkeling van het kind en naar de effecten van de therapie op het hele gezin.

Er wordt ook gewerkt met pedagogische advies voor de thuis situatie. Na 4 à 5 spelsessies volgt er een overleg met de ouders over de voortgang.

Na 10 spelsessies volgt er overleg met de ouders over het al dan niet beeindigen van de therapie. De therapie beïndigt altijd met een evaluatiegesprek.