Sandplay en Spelobservatie

Speltherapeuten gebruiken Sandplay voor observatie en contact maken met onbewuste krachten van het kind. In 2016 heb ik de post-hbo opleiding Spelobservatie en Sandplay gedaan bij Rino Utrecht. In Speelruimte worden zand en miniaturen altijd gebruikt voor spel en spelobservaties. Dat past bij de Speltherapie opleiding die ik heb gemaakt in 2005-2007. Het is fijn om 10 jaar later nog een extra opleiding erbij te hebben en op die manier in contact te komen met meerdere aspecten van mijn cliënten. Ook voor volwassen en ouders geef ik Spelobservatie via Tekenen en Sandplay.

Inhoud van de opleiding bij Rino Utrecht anno 2016

 

  • de ontwikkeling en betekenis van allerlei soorten spel en tekeningen
  • leren een symbolische betekenis te vinden van een object, een figuur of beeld, aan de hand van een specifieke methode gebaseerd op de Freudiaanse en Jungiaanse theorie
  • herkennen van signalen in tekeningen en spel die kunnen wijzen op een trauma, conflict, probleem, gedrag- of ontwikkelingsstoornis
  • theorie en praktijk van verschillende methoden van zandspel, zoals Sandplay en Sandtray therapie (Er wordt duidelijk gemaakt welke methode geschikt is voor individuele therapie en welke voor groepjes van kinderen. Hoe een collectie miniaturen eruit kan zien, welk soort zand en zandbakken en hoe een sessie met zandspel verloopt)
  • basisconcepten van de Jungiaanse Sandplay theorie; het voorkomen en het belang van archetypen in een Sandplay proces; het maken en ervaren van een persoonlijk en gezamenlijk zandbeeldcasusvoorbeeld Sandplay therapie met een kind